Taming


ทักษะ

Call of the Wild

เรียกสัตว์เลี้ยงออกมาข้างกาย
- Wolf:
64x Bone - 1 Wolf
- Ocelot:
64x Cod - 1 Ocelot
- Horse:
10x Apple - 1 Horse

Wolfs Skill

- Gore: โจมตีแล้วมีโอกาสเลือดออก
ปลดล็อคที่: Level 150
- Pummel: ศัตรูมีโอกาสกระเด็นจากการโจมตี
ปลดล็อคที่: Level 200
- Fast Food Service: มีโอกาสได้เลือดคืนจากการโจมตี
ปลดล็อคที่: Level 200
- HolyHound: ยาจะเพิ่มพลังให้หมาป่าแทนที่จะทำร้าย
ปลดล็อคที่: Level 350
- Thick Fur: ป้องกันสูงขึ้น และกันไฟมากขึ้น
ปลดล็อคที่: Level 250
- ShockProof: การป้องกันการระเบิกเพิ่มขึ้น
ปลดล็อคที่: Level 500
- SharpenedClaws: เพิ่มความรุนแรงของการโจมตีปกติ
ปลดล็อคที่: Level 750


Top 5 Player
Rank Player Level
1 _Pandayimz 1500
2 SuppKON 1500
3 Time2444 1500
4 110KILL 1500
5 SalaSoHandsome 1500

การเก็บเลเวล

มีชายคนนึงเขาบอกไว้ว่า เขาได้เดินเข้าป่าไปกับหมาป่าของเขา และเมื่อหมาป่าของเขาไปกัดเด็กตาย เขาก็ได้เลเวล


Back