ศูนย์ข้อมูลการค้าอะไร


จำนวนเงินใน Pot หุ้น - 85


dar ราคา 110
mar ราคา 132
tar ราคา 0
mol ราคา 5
dtp ราคา 9
ไอเทมที่ขายได้ จำนวนต่อ 1 เพชร ขายแล้วทั้งหมด
carrot 704/ 53 ครั้ง
baked_potato 320/ 20 ครั้ง
bread 64/ 2 ครั้ง
cooked_cod 448/ 32 ครั้ง
cooked_salmon 320/ 21 ครั้ง
cookie 256/ 18 ครั้ง
sugar 512/ 36 ครั้ง
pufferfish 192/ 13 ครั้ง
pumpkin_pie 64/ 1 ครั้ง
lapis_block 64/ 1 ครั้ง
redstone_block 128/ 8 ครั้ง
red_mushroom 64/ 1 ครั้ง
brown_mushroom 64/ 1 ครั้ง
flint 64/ 1 ครั้ง