สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกด้วยชื่อมายคราฟ


ในการกดปุ่มสมัครสมาชิก นั่นถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงดังนี้


1. ผู้เล่นจะไม่ใช้ตัวเกมใดๆที่ถูกดัดแปลงในการเล่นเซิฟเวอร์นี้
2. ผู้เล่นจะต้องไม่กระทำการใดๆที่ส่อในทางทุจริต เอาเปรียบ หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
3. ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้คำพูดที่หยาบคาย ลบหลู่ดูหมิ่นแก่ผู้เล่นคนอื่นรวมไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะแอดมินจะไม่หาร
4. เซิฟเวอร์นี้เป็นเซิฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี แต่มีช่องทางในการเติมเงินเพื่อสนับสนุนเซิฟเวอร์ด้วยความสมัครใจจากทางผู้เล่น
5. ทางเซิฟเวอร์ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆจากตัวผู้เล่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
6. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของ OP และ Staff ในการสร้างสังคมที่ดีในเซิฟเวอร์
7. การตัดสินใจของ OP ถือเป็นที่สิ้นสุด
<< back